Polityka jakości

Nasze produkty przechodzą regularne badania podczas odbioru przy bezpośrednim imporcie partii gazu. Badania wykonywane są przez niezależną firmę IReast, której kompetencje potwierdzone zostały przez niezależną instytucję akredytującą, jaką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium Badawcze IReast Sp. z o.o. uzyskało Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 1275, który potwierdza kompetencje techniczne oraz wysoką jakość świadczonych przez Laboratorium usług.