Zamówienie online

Proszę wybrać rodzaj sprzedaży. Następnie wystarczy wypełnić formularz. Następnie my skontaktujemy się z Państwem w celu finalizacji zamówienia. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Formularz zamówienia

Wystarczy wypełnić formularz. Następnie my skontaktujemy się z Państwem w celu finalizacji zamówienia.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pakar Jacek Szpakowski, 15-697 Białystok, ul. Zawady 8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, jaki jest wymagany przez organy fiskalne, organy administracji państwowej i samorządowej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przeze nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Formularz zamówienia

Wystarczy wypełnić formularz. Następnie my skontaktujemy się z Państwem w celu finalizacji zamówienia.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Uwaga! Sprzedaż detaliczna tylko na obszarze województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pakar Jacek Szpakowski, 15-697 Białystok, ul. Zawady 8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, jaki jest wymagany przez organy fiskalne, organy administracji państwowej i samorządowej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przeze nas danych osobowych narusza przepisy RODO.